• Historia

    • Jak ważne są wspomnienia, czyli jak to się zaczęło...
      

        Historia Szkoły Podstawowej nr 8 w Stargardzie zaczęła się w dniu 10 września 1947 roku, kiedy to w budynku (którego połowę pomieszczeń zajmował Urząd Pocztowy; szkoła zajmowała cztery pokoje i kuchnię) przy ul. Lotników, pod opieką nauczyciela rozpoczęły się zajęcia lekcyjne dla 68 dzieci. Placówka uruchomiona została dzięki ówczesnym Dyrekcjom i Radom Zakładowym Cukrowni Kluczewo oraz Cegielni.
        Pierwszym kierownikiem szkoły był Franciszek Brzeziński, a od marca 1948 roku Franciszek Kobylarz. W tym czasie napotykano na niewyobrażalne trudności właściwie we wszystkim: brak książek, zeszytów, ławek, krzeseł, izby były ciasne i ciemne, korytarze krótkie i wąskie. Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli oraz społeczeństwa możliwe było kontynuowanie zajęć. Początkowo była to szkoła czteroklasowa, a nauka w niej odbywała się na dwie zmiany. Była to także jedna z tych szkół, jakich wiele powstawało wówczas na Pomorzu Zachodnim, w celu umożliwienia wszystkim dzieciom korzystania z nauki.
        W roku szkolnym 1962/1963 Szkole Podstawowej w Kluczewie przydzielono nowy, obecny budynek. Wybudowany on został z funduszu "1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego". Uczniowie rozpoczęli zajęcia w nowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe szkole 20 listopada 1962 roku. Fragment z ówczesnej kroniki znaleźć można tutaj.
        19 lutego 1974 roku szkole nadano imię wielkiego Polaka i astronoma Mikołaja Kopernika, a Komitet Rodzicielski ufundował Sztandar Szkoły. Od tej pory pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 8 imienia Mikołaja Kopernika w Stargardzie, a dzień 19 lutego obchodzony jest jako Dzień Patrona.
        Na przestrzeni dziejów szkoła zmieniała swoje oblicze. Początkowo istniała na prawach 8-letniej, podstawowej szkoły miejskiej, a od stycznia 1976 roku stała się siedzibą Zbiorczej Szkoły Gminnej, po czym od 1991 roku zaczęła ponownie funkcjonować jako miejska szkoła  miasta Stargardu.
        Od 1999 roku, zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji, szkoła stała się 6-letnią szkołą podstawową.
        Szkoła przyjęła na siebie, oprócz funkcji dydaktyczno-wychowawczej, także obowiązek pełnienia w środowisku roli placówki kulturotwórczej. Poza szkołą w naszej dzielnicy nie istnieje bowiem żadna placówka, która mogłaby pełnić tę funkcję.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych