• Aktualności

    • ZAPISY

     NA ROK SZKOLNY 2024/2025

     DO KLAS PIERWSZYCH
     I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

      

     W TERMINACH:

      

     Dzieci z obwodu szkoły:

     04 marca – 20 marca 2024 r. w godz. 8:00-15:00

      

      

     Dzieci spoza obwodu szkoły:
     /tylko w przypadku wolnych miejsc/

     21marca – 26 marca 2024 r. w godz. 8:00-15:00
      

      

     DOKUMENTY REKRUTACYJNE SĄ DO POBRANIA NA STRONIE
     INTERNETOWEJ SZKOŁY LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

      

      

     Szkoła  Podstawowa  nr 8

     im.  Mikołaja  Kopernika

     w  Stargardzie

     ul. R. Traugutta 16

     tel. / fax ( 091 )  576-06-61

      

     e–mail: sekretariat@sp8.stargard.edu.pl

      www.sp8stargard.edupage.org

      

      

     Drogi Rodzicu!

      

     Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie jest szkołą bezpieczną i przyjazną każdemu dziecku.

     Oferujemy uczniom liczne zajęcia dodatkowe:

      

     1. Koła zainteresowań: m. in. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, przyrody, chemii oraz zajęcia teatralne, muzyczne, sportowe, taneczne, udzielania pierwszej pomocy i dydaktyczno-wyrównawcze.
     2. Naukę języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy.
     3. Udział klas II-III w zajęciach organizowanych w AquaStar - stargardzkim centrum sportu i rekreacji.
     4. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne, terapii pedagogicznej).
     5. Zajęcia rewalidacyjne.
     6. Pomoc pedagoga szkolnego, psychologa i pedagoga specjalnego.

      

     Możliwość korzystania z:

     • bawialni i świetlicy szkolnej, w tym oddzielnej dla oddziałów przedszkolnych czynnej od 6.30 do 16.30,
     • dużego i bezpiecznego terenu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły wraz
      z placami zabaw, siłownią, strefą street workout, boiskiem do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki ze sztuczną nawierzchnią oraz trampolinami,
     • sali gimnastycznej i korekcyjnej,
     • sal dydaktycznych wyposażonych w tablice interaktywne,
     • pracowni komputerowej, 
     • drukarek 3D,
     • monitora interaktywnego,
     • wirtualnych lekcji z użyciem gogli VR,
     • biblioteki i czytelni szkolno – środowiskowej  (także dla rodziców),
     • stołówki szkolnej (obiady dwudaniowe),
     • bezpłatnego  dojazdu  dzieci  do  szkoły  z  Osiedla  Lotnisko (od  ulicy  Tańskiego  do  Traugutta   i  z  powrotem ) oraz z Osiedla Pyrzyckiego (od ulicy Powstańców Warszawy  do Traugutta i z powrotem), Witkowa, Strzyżna i Kurcewa.

      

     Do szkoły można dojechać autobusami linii: 2,8,36,37.

      

     Szkoła uczestniczy w projektach i programach:

     •  „Program dla szkół” (owoce i warzywa oraz przetwory mleczne dla klas I-V)
     • „Spójrz inaczej”
     •  „Lekcja Enter”
     • „Aktywna tablica”

     Do zobaczenia, zapraszamy

      

     Podobny obraz


     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie, ul. R. Traugutta 16, 73-102 Stargard 

     tel. 91 576 06 61, e-mail: sekretariat@sp8.stargard.edu.pl, www.sp8stargard.edupage.org

      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych