• Fundusze Europejskie, Pomorze Zachodnie

     Projekt pn. Pomorze Zachodnie – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
     jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Celem zajęć jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19.
     Projekt obejmuje realizację zajęć polegających na udzielaniu pomocy uczniom w zakresie pojawiających się problemów i trudności po długim czasie nauczania zdalnego.

     W ramach projektu zaplanowano:

     ·         wyrównywanie braków szkolnych w wiadomościach i umiejętnościach,

     ·         stworzenie możliwości rozwijania i wykorzystywania posiadanego potencjału intelektualnego,

     ·         wsparcie pomagające dzieciom w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu pasji.

     Głównym celem zajęć jest również wsparcie uczniów w zakresie odbudowania relacji z rówieśnikami i nauczycielami. Zaplanowane działania w ramach projektu Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie jak i w wieloosobowych grupach.

     Zrealizowane zostaną w okresie w okresie 01.10.2021 r. – 16.12.2022 r.

     Budżet zadania: 374 093,79 zł
     Kwota dofinansowania: 353 518,63 zł

     Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych