Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Szczecińskim
  Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Szczecińskim, ul. Traugutta 16
 • 091 576-06-61
Poniedziałek 01.09.2014
 • UWAGA!

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie sie 1 września 2014 roku o godzinie 9.00 dla klas 0-VI.

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

  Zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. poz. 1024) Prezydent Miasta Stargard Szczeciński ustala, że wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać  do dnia  5  września 2014  r.

   Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców  zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 • Zasady korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim:

 •  

  W dniach 25 – 29 kwietnia 2014r. przeprowadzona została w szkole przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie ewaluacja problemowa w obszarach:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
  • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
  • Respektowane są normy społeczne.

  Szkoła we wszystkich obszarach uzyskała poziom wysoki.

  Wszystkim Rodzicom, Uczniom, którzy brali udział w ewaluacji serdecznie dziękuję.       

 • Zapraszamy absolwentów Szkoły Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim do dzielenia się z nami informacjami o swoich osiągnięciach

  Dziękujemy

 • Szkoła Podstawowa nr 8 przystąpiła do ogólnopolskiego programu "NAJLEPSZA SZKOŁA". Nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice będą mogli  oddawać w rankingu głosy na naszą placówkę. Dla szkół z najlepszymi ocenami  przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej: http://najlepsza-szkola.pl/zachodniopomorskie/829-szkola-podstawowa-nr-8-w-stargardzie-szczecinskim.html

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Szczecińskim
  Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Szczecińskim, ul. Traugutta 16
 • 091 576-06-61

Galeria zdjęć